Κανονισμοί για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων καθώς και για την διασυνοριακή τους μεταφορά.

Στοιχεία που σχετίζονται με τα προϊόντα που ενσωματώνουν μια μπαταρία ή πώληση καθήκον μας να επιστήσω την προσοχή σας στα ακόλουθα:
Εσείς, ως ο τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος από το νόμο να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Οι παλιές μπαταρίες, οι οποίες αποτελούν ή αποτελούσαν μέρος της γκάμας των προϊόντων μας, μπορείτε να τις στείλετε δωρεάν στην αποθήκη μας (H.T.Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger str. 32, Osnabrück, 49090, Γερμανία).

Τα σήματα πάνω στις μπαταρίες έχουν την παρακάτω σημασία:

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να ρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα.

Pb = η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004 επί τοις εκατό κατά βάρος μόλυβδο
Cd = η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,002 επί τοις εκατό κατά βάρος κάδμιο
Hg = η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,005 επί τοις εκατό κατά βάρος υδράργυρο

Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες.

Εγγραφείτε στο newsletter μας και θα λάβετε κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ!
Με την εγγραφή στο newsletter του Premiumxl θα είστε οι πρώτοι που θα μαθαίνουν για τις νεότερες προσφορές μας.
Κουπόνι: